Allerjik hastalıklar, genetik özelliklerin çevresel faktörlerle birleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. En önemli çevresel faktörler allerjenler, hava kirliliği ve sigara dumanına maruziyettir. Günümüzde allerjik şikayetleri kontrol altına alan birçok ilaç geliştirilmiştir. Ancak allerji tedavisi sadece ilaçlara bağımlı değildir.

Allerjenlerden sakınmak ilaç tedavileri kadar önemlidir. Çünkü allerjik nezle ve allerjik astım gibi hastalıklarda şikayetlerini artıran en önemli faktör allerjenlerdir.

Kuşkusuz tüm allerjenlerden korunmak mümkün değildir. Bu nedenle allerjenden korunma denildiğinde, ilk akla gelen ev tozu içinde bulunan allerjenler olmalıdır. Ev tozunda pamuk ve diğer lifler, akarlar, ev hayvanı artıkları, bakteriler, çeşitli bitki ve böcek artıkları bulunmaktadır. Bunların içinde en önemli olanı EV TOZU AKARIDIR.

Akarlar, sıcak ve nemli ortamlarda kolaylıkla çoğalabilen, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Yastık, yatak, halı ve mobilyalar gibi toz tutan ev eşyalarında yüksek oranda bulunurlar. İnsan deri döküntüleri ile beslenirler. Klasik ev temizlik yöntemleri ile akarları ve allerji yapıcı maddelerini evlerden uzaklaştırmak mümkün değildir. Kısaca herkesin evinde doğal olarak bulunan canlılardır.

Bir gram ev tozu içinde 100-500 adeti canlı olmak üzere, yaklaşık olarak 19.000 adet akar bulunur. Akarların en önemli allerjen kaynağı dışkılarıdır. Bir akar günde ortalama 20 kez dışkılar ve 100 akar bir haftada 2 mikrogram allerjen üretir. 1 gram ev tozunda 2 mikrogramın üzerinde akar allerjeni bulunması allerji gelişimi için risk faktörü ve 10 mikrogramın üzerinde bulunması ise, astım atağı için risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Kısa bir özet yapalım:
1. Allerjik bünyeli kişilerin özellikle hayatın erken dönemlerinde akarlarla karşılaşmaları, allerjik nezle ve astım gibi hastalıkların gelişmesi açısından bir risk faktörüdür. 2. Akar allerjisi olanlarda, bu canlılara maruziyet allerjik hastalıkları şiddetlendirmektedir. Buradan net bir sonuç çıkmaktadır: ?Allerjik kişiler akar allerjenlerinden korunmak için birtakım önlemler almalıdır?

Akarların varlığını sürdürmesi için, insan deri döküntülerine, nem, ısı ve toz tutan ev eşyaları gereklidir. Bu koşulları en iyi karşılayan ortam yatak odalarımızdır. Günde 8 saat uyuduğumuzu kabul edersek; akar allerjisi olan bir hastanın, ömrünün yaklaşık üçte birini, bol miktarda akar barındıran bir yastık ve yatak üzerinde geçirdiği söylenebilir.